Vyberte si produkt...

Money S3 Lite  Money S3 Mini  Money S3 Sklad  Money S3 Office  Money S3 Professional 
Zákaznická podpora
Neobmedzený počet dokladov a agend
Jednoduché účtovníctvo 
Evidencia majetku 
Mzdy a personalistika 
Podvojné účtovníctvo 
Sklady a objednávky 
Licencia pre ďalšie PC 79,00 € 79,00 € 79,00 € 139,00 € 139,00 €
Cena: 279,00 € 119,00 € 399,00 € 519,00 € 799,00 €
Kúpiť Kúpiť Kúpiť Kúpiť Kúpiť
Ku každému kompletu Money S3 navyše získate: Fakturáciu, Banku, Pokladnicu, Adresár s funkciami CRM, Knihu jázd, Editor tlačových zostáv, Import a export dát, Homebanking a Intrastat. Ku každému kompletu s podvojným účtovníctvom navyše získate aj jednoduché (okrem kompletu Lite). Všetky ceny sú bez DPH.

Komplet Money S3 už máte? Vyberte si z voliteľných rozširujúcich modulov:

Money S3 - Automatic  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Naplánovanie a spúšťanie vybraných funkcií Money S3. 160,00 € Kúpiť
Money S3 - Import dokladov z Excelu  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Rozširujúci modul Import dokladov z Excelu umožňuje importovať doklady a naskladňovať zásoby z externých súborov vo formáte xls (Excel tabuľka). 80,00 € Kúpiť
Money S3 - Účtovné analýzy  pre Money S3 Lite, Money S3 Office, Money S3 Professional Jednoduchšie „čistenie salda“ – operatívne riešenie saldokontných zápisov. 130,00 € Kúpiť
Money S3 - E-shop konektor  pre Money S3 Lite, Money S3 Sklad, Money S3 Professional Účtovný program Money S3 využíva výhody priameho prepojenia na niekoľko desiatok najrozšírenejších typov e-obchodov v SR aj v ČR. 240,00 € Kúpiť
Money S3 - Kasa Professional  pre Money S3 Lite, Money S3 Sklad, Money S3 Professional Môže pracovať v sieti proti sieťovým dátam Money S3. Na počítači, kde je inštalovaná Kasa, nie je nutné mať nainštalované Money S3. 120,00 € Kúpiť
Money S3 - Kniha jázd a Cestovné náhrady  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Pre náročnejších používateľov je k dispozícii rozširujúci modul Kniha jázd a cestovné náhrady, ktorý lepším spôsobom rieši plánovanie jednotlivých ciest a hlavne automatické generovanie Knihy jázd, napríklad podľa skutočného stavu tachometra. 190,00 € Kúpiť
Money S3 - Periodická a hromadná fakturácia  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Nový modul využijú prevažne používatelia, ktorí pravidelne vystavujú stále sa opakujúce faktúry, typicky za služby (nájmy, internet alebo energie). 130,00 € Kúpiť
Money S3 - Účtovná centrála  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Office, Money S3 Professional Účtovná centrála šetrí prácu a čas účtovníkov a ich klientom pri práci s Money S3. 120,00 € Kúpiť
Money S3 - Účtovný klient  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Office, Money S3 Professional Účtovná centrála šetrí prácu a čas účtovníkov a ich klientom pri práci s Money S3. 60,00 € Kúpiť
Money S3 - Skladové analýzy  pre Money S3 Lite, Money S3 Sklad, Money S3 Professional Skladové analýzy – získajte prehľad o vašom predaji a zisku. 190,00 € Kúpiť
Money S3 - Servis  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Modul Money S3 Servis pre vás znamená koniec papierovej či “excelovskej” evidencie servisnej agendy. 180,00 € Kúpiť
Money S3 - XML Data Exchange  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Medzi najperspektívnejšie formáty na výmenu dáta patrí XML. 200,00 € Kúpiť
Money S3 - Editácia zahraničných sadzieb DPH  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Vďaka modulu Editácia zahraničných sadzieb DPH môžete do zoznamu Období DPH dopĺňať vlastné sadzby DPH. 50,00 € Kúpiť
Money S3 - Rozšírenie miezd  pre Money S3 Office, Money S3 Professional Účtovný program používa tento zoznam k uchovaniu základných údajov o vašich zamestnancoch (osobné údaje, mzdové údaje a prepojenie na knihu jázd) a ako podklad pre spôsob výpočtu miezd. od 200,00 € Kúpiť
Money S3 - Rozšírenie o modul sklad A pre Money S3 Professional V podvojnom účtovníctve môžete v Money S3 sklady spracovávať cez voliteľný modul aj metódou A (priebežné zachytenie pohybu zásob). 200,00 € Kúpiť
Money S3 - licencia pre komunikáciu s fiskálnou tlačiarňou pre Money S3 Lite, Money S3 Sklad, Money S3 Professional ELCOM Euro, FiskalPRO, Diebold Nixdorf 79,00 € Kúpiť
Money S3 - Zádržné  pre Money S3 Lite, Money S3 Mini, Money S3 Sklad, Money S3 Office, Money S3 Professional Rozširujúci modul Zádržné uľahčí prácu najmä stavebným firmám, pre ktoré je účtovanie zádržného na dennom poriadku. 140,00 € Kúpiť
Všetky ceny sú bez DPH.